skyline-trader

Geotrans po wybiciu 21.9 PLN prowzrostowo

NEWCONNECT:GTS   GEOTRANS
Szybko i na temat - po przejściu 21.9 będziemy mieli potwierdzoną sekwencję wzrostową. Projekcja na wykresie. Możliwe zatrzymanie wzrostów na strefie podażowej. Natomiast średnioterminowo powinniśmy obserwować wzrosty i je kontynuować z zasięgiem wyznaczonym na wykresie. Ładnie też ostatni dołek został zebrany na zwiększonym wolumenie, co sugerować może wejście popytu.

skylinetrader.io

AI calculated Levels based on Darkpool and Options market data
Automatic Scanner of Supply & Demand on the market - VSA Scanner. Get edge in your trading!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.