KompasRynkowy

Złoto - scenariusze na 2023r.

Long
KompasRynkowy Zaktualizowano   
COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Rosnące obawy o wzrost gospodarczy w USA zwiększają szanse na pozytywnie asymetryczny trade na złocie. Z jednej strony mamy podwyższoną premię płaconą za złoto na giełdzie w Szanghaju co związane jest z dużym zainteresowaniem kruszcem na rynkach azjatyckich (szczególnie EM) - tym bardziej że złoto jako jedno z niewielu aktywów dodatkowo zyskuje w środowisku podwyższonych napięć politycznych. Z drugiej strony skrajne pozycjonowanie się po krótkiej stronie przez zarządzających na rynku złota. Oba elementy powinny wspierać cenę złota przed ewentualnymi większymi spadkami.

Jednak aby złoto odłączyło się od dolara i wzrosło w sposób trwały, rynek musi zacząć kwestionować zobowiązanie FED do osiągnięcia celu inflacyjnego tak jak to miało miejsce w latach 70tych.
W środowisku wysokiej inflacji złoto ma tendencję do wzrostu pod warunkiem że bank centralny jest bardziej skoncentrowany na wzroście gospodarczym, natomiast cena złota spada, gdy bank centralny koncentruje się głównie na walce z inflacją. Dlatego w okresach wysokiej inflacji, warto mieć długie pozycje na złoto wyceniane w walucie, której bank centralny bardziej skoncentrowany jest na wzroście gospodarczym niż na inflacji. Stąd obecnie GBP, EUR czy PLN wydają się być lepszą alternatywą niż USD.

Jednak głęboka recesja w USA, która zmieni priorytetową funkcję FED z kontrolowania inflacji na wspieranie wzrostu gospodarczego może wywołać znaczące wzrosty cen złota notowane również w USD. W scenariuszu ostrej recesji FED będzie zmuszony obniżać stopy procentowe mocno i w krótkim stosunkowo czasie co zwykle pozytywnie wpływało na wycenę złota (patrz wykres).

Ryzyko dalszego spadku cen złota istnieje w scenariuszu "miękkiego lądowania" (spowolnienie tempa inflacji i brak recesji) lub dalszego wzrostu inflacji co zmusi banki centralne do prowadzenia większego i dłuższego procesu zacieśniania polityki (jednak te scenariusze na ten moment są mniej prawdopodobne).
Komentarz:
Załącznik do analizy (wyniki przeprowadzonych badań):
1. W latach 2012-2013 wrażliwość zmian cen złota na zmianę realnych stóp procentowych była wysoka, kiedy to wzrost realnych stóp procentowych był napędzany perspektywami wyższego wzrostu gospodarczego. Złoto spadło wtedy o 20% w odpowiedzi na wzrost realnych stóp procentowych o 1pp.

Wynik analizy regresji (cena złota vs realne st. proc.): y=-0.2022x-7.24, R-kwadrat=0.7357.

2. W latach 2019-2020 wrażliwość zmian cen złota na zmianę realnych stóp procentowch była również wysoka, kiedy spadek realnych rentowności odzwierciedlał obawy o wzrost gospodarczy. Ceny złota wzrosły o 23% w odpowiedzi na spadek realnych rentowności o 1pp

Analiza regresji: y=-0.2264x+7.3353, R-kwadrat=0.9493

3. W latach 2017-2018 wrażliwość cen złota na realne stopy procentowe była słaba, ponieważ wyższe realne stopy szły w parze z obawami o wzrost gospodarczy. Ceny złota spadły o 5,5% w odpowiedzi na wzrost realnej stopy o 1pp.

y= -0.0552+7.1856, R-kwadrat=0,0847

4. W 2022 roku wrażliwość cen złota na realne stopy również była niska ze względu na poruszanie się w przeciwnych kierunkach perspektyw wzrostu gospodarczego i realnych stóp. Ceny złota spadły o 5,7% w odpowiedzi na wzrost realnej stopy o 1pp.

y= -0.0573x+7.5125, R-kwadrat 0.568
Komentarz:
Stosując powyższy model oparty na wzroście gospodarczym oraz realnej stopie procentowej, scenariusz o największym potencjale wzrostowym dla złota to głęboka recesja i duże cięcia stóp procentowych. Okresem odniesienia może być 2019-2020 kiedy to FED obniżył stopy do zera (realne st. spadły wtedy o ponad 2pp) a złoto zyskało 66%.
Z drugiej strony scenariusz miękkiego lądowania lub wyższej i trwałej inflacji prawdopodobnie wpłyną negatywnie na ceny złota, ale odnosząc to do naszego modelu, skala spadku cen złota powinna być stosunkowo nieduża w porównaniu z potencjałem do wzrostu.
Komentarz:
W przypadku scenariusza recesji w USA możliwy jest spadek realnych stóp procentowych nawet o 2pp. Wykorzystując przedstawiony model, powinno to doprowadzić do wzrostów cen złota na poziomie 30-40%, czyli licząc od aktualnych cen, są to okolice 2150-2300$.
Kierując się tym modelem, warto obserwować dane płynące z gospodarki amerykańskiej. Dane dużo słabsze od prognoz szczególnie w zakresie aktywności gospodarczej powinny napędzać wzrost cen złota na rynkach w najbliższych miesiącach.
Komentarz:
W obliczu kryzysu bankowego w USA wzrasta ryzyko recesji. Widzimy aktualnie spadek rentowności na rynku długu w USA który jest napędzany obawami o przyszły wzrost gospodarczy. To sprzyjające środowisko dla rynku złota i naszego rozgrywania długich pozycji na tym instrumencie.

Jeśli szukasz skutecznych strategii handlowych oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.