COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Mała modyfikacja poprzedniego wykresu złota, bo wygląda, że znalazło koniec impulsu i jedziemy z korekta na 1400$.