SmartInwestor

Dystrybucja czy re-akumulacja na kontraktach Dax?

SmartInwestor Zaktualizowano   
EUREX:FDAX1!   DAX Futures
Za tydzień jest wygasanie obecnej serii kontraktów na DAX.
Wygląda na to, ze pozycja byków na serii czerwcowej do wygaśnięcia kontraktów nie powinna być zagrożona.
Patrząc na obecną konsolidację na wykresie dziennym widzimy duże podobieństwo do schematów Wyckoffa.
Terminologia opisów na wykresie odnosi się właśnie do analizy wykresów tą metodologią.
Dla nie wtajemniczonych odsyłam do schematów Wyckoffa.
Nasz trading range (TR) jest już dość zaawansowany.
Podaż miała swoją szansę po wygenerowaniu Upthrustu, po którym mogła nastąpić wyprzedaż i pojawienie się sygnału słabości - SOW.
Zamiast tego mieliśmy 3-dniwą korektę (Gann) i spring pokazujące bierność podaży.
Mamy jasno zdefiniowany TR, gdzie byki zaktywizowały się dokonując Effortu powyżej oporów (creek).
Miejsce aktywizacji byków, to teraz punk kontroli długich pozycji.
To co obecnie się dzieje, to można określić mianem testu creek.
Wynik tego testu na wykresie dziennym zobaczymy na koniec dnia. Pozytywny test to szansa dla byków na kontynuację wzrostów, pewnie aż do momentu wygaśnięcia obecnej serii kontraktów.
Załamanie i Upthrust w tym miejscu przywoła układ dystrybucyjny z możliwym upthrustem po dystrybucji UTAD - na schematach.
Aby rozważać ten schemat, to niezbędna jest zmiana charakteru ruchu ceny i pojawienie się SOW, na co obecny spokój na rynku nie wskazuje.
Pamiętaj jaki jest trend, on trwa zwykle dłużej niż myślisz...
Więcej zobaczysz na niższych interwałach, które dają możliwość rozpatrywania konkretnych wejść.
CDN
Komentarz:
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.