SmartInwestor

F-Dax - kontekst D1 - bez zmian.

EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
Patrząc na Dax-a trzeba mieć w pamięci wygasające kontrakty w tym tygodniu.
Wykres tygodniowy jako jedyne ostrzegawcze sygnały słabości daje SOT (skrócenie swingu).
Nie jest to sygnał zawdzięczany podaży, a jedynie brakowi determinacji byków.
Pozostaje intra-day. Mamy strefy kontroli popytu i podaży wyznaczane przez skrypt SmartInwestor na wykresach 1h i 15 minut.
Testy dają nam edge do ewentualnego zajmowania pozycji.
Komentarz: Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.
SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Komentarze