MaxProfit24

EURUSD H1 - FxScalping

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Znajdujemy się blisko ważnego poziomu który może zadecydować o dalszym kierunku. Jeśli cena utrzymamy się powyżej poziomu 1.12070 jest duża szansa że zmienimy kierunek na wzrostowy a formacja klina rozszerzającego się o którym była mowa w analizie weekendowej, będzie aktualny. Poziomy docelowe dla wzrostów 1.12800 -1.13200.Natomiast jeśli poziom 1.12070 zostanie wybity a cena utrzyma się pod nim, spadki mogą się pogłębiać do poziomów 1.11750 – 1.11400

💡 Pamiętaj 💡
🔔 Dziś ważne dane które mogą zwiększyć zmienność na rynku.
📣 USA - Zadeklarowani wstępni bezrobotni
📣USA - Decyzja w sprawie stóp procentowych (Jun)

TARGET – Wzrosty 📈
TP1 - 1.12700🎯
TP2 - 1.13000 🎯

TARGET – Spadki 📉
TP1 - 1.11750🎯
TP2 - 1.11400 🎯

***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***

***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Analiza z 17 Czerwca

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.