SmartInwestor

Krytyczne poziomy dla utrzymania trendu.

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
ES1!
"Podaż, która pojawiła się po danych piątkowych otworzyła przestrzeń do kolejnego trading rangu na minutach w obszarze 4007 a 4086.
To obszar obserwacji na dzień dzisiejszy. Tworzy bazę pod kolejne wybicie."
To z poprzedniego komentarza.
Test i próba spring poziomu 4007 obnażyła słabość - to widać dobrze na wykresie godzinowym.
Utworzona baza do spadków dała już przeszło 70 punktowy spadek.
Obecnie testujemy popyt w trendzie wzrostowym - zielony bar.
Jest to poziom krytyczny dla trwającego trendu wzrostowego na dniach.
Dla byków pora na pobudkę i walkę o cień od dołu na dzisiejszym barze.
Negatywny test tych poziomów to proszenie się o test poziomu 3910.
Negatywne zamkniecie dzisiejszego dnia, poniżej obecnych poziomów będzie źle świadczyło o obecnej kondycji byków.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.