CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
CME_MINI:ES1!
"Negatywny test tych poziomów to proszenie się o test poziomu 3910.
Negatywne zamkniecie dzisiejszego dnia, poniżej obecnych poziomów będzie źle świadczyło o obecnej kondycji byków."

Te zdania, to fragment poprzedniej analizy.
Bar na którym była ona pisana zamknął się nisko na dość dużym wolumenie pokazując aktywną podaż.
Mamy spodziewany test poziomu 3910. Obecny dołek to 3914.
Ponowny test dolnej krawędzi (ice) konsolidacji na dniach dla wyczyszczenia stop losów może naruszyć przywoływane wsparcie.
Próba wybicia górą z przywoływanego TR przyniosła bar oznaczony czerwonym kwadratem - brak popytu, czego efektem mamy test popytu.
Wczorajszy bar, to nakład do rezultatu. Pokazuje pojawienie się popytu. Na godzinach mamy konsolidację, która może być re-akumulacją.
Biorąc pod uwagę podaż za plecami, targetem do testu jest poziom poprzedniego wsparcia 4006-15.
Wcześniej potrzebne zamknięcie re-akumulacji akcją do góry z pokonaniem obszaru 3962.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.