MaxProfit24

DAX H1 - DayTrading

Dzisiejszy scenariusz zakłada zejście ceny do poziomu 12164 – 12089.
‼ Warunkiem realizacji dzisiejszego scenariusza jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 12420 ‼

TARGET 📉
TP1 - 12164 🎯
TP2 – 12089 🎯

***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***

***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Analiza z 12 Czerwca
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel: TARGET 📉
TP1 - 12164 🎯

Komentarze