SmartInwestor

Zamknięcie na Ropie neguje poprzednią strukturę.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
NYMEX:CL1!
Dzisiejsze zamkniecie i pochłoniecie ostatniej podaży neguje ostatnio zakładaną strukturę dystrybucyjną z upthrustem po dystrybucji.
Czy jest to negacja dystrybucji?
Nie.
Dalej możliwe jest pojawienie się sprzedaży i fałszywego wybicia z oznaczonego trading rangu.
Możliwe, to nie znaczy, że będzie - trzeba poczekać i zobaczyć to,
a poziomy do monitorowania mamy.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Powiązane pomysły

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.