SmartInwestor

Na ropie docieramy do kluczowych oporów.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
NYMEX:CL1!
W poprzedniej analizie ropy pisałem o akumulacji.
Pierwszy wyznaczany target został zrealizowany.
https://pl.tradingview.com/chart/CL1!/e6...
Obecnie docieramy do bardzo istotnych oporów wynikających nie tylko z wykresu dziennego, ale i miesięcznego.
Na dniach nie można mówić o jakiejś wyprzedaży, ale dochodzimy do istotnych obszarów, stąd gracze na tym rynku powinni zwiększyć swoją koncentrację
i z uwagą obserwować zachowanie się ropy w obszarach oporu.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Powiązane pomysły

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.