Arxass

CD PROJECT RED

GPW:CDR   CDPROJEKT
Prognozowane wzrosty.

- Bardzo mocne wsparcie ceny


Spadki:

- Wybicie dolnej tendencji jednakże obszar czarnego prostokąta skutecznie będzie bronił ceny przed dalszymi spadkami.

Micro-spadki dla traderow:

- Po wypełnieniu czerwonego kwadratu spadki do jego dolnej granicy, bądź jego połowy.