Money_Dictators

Przewodnik po recesji - co to jest?

Edukacja
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Recesja to przerażające słowo dla każdego kraju Recesja gospodarcza ma miejsce, gdy gospodarka się kurczy. Podczas recesji nawet firmy zamykają swoje podwoje. Nawet osoba fizyczna może zobaczyć te rzeczy na własne oczy:

1. Ludzie tracą pracę
2. Inwestycje tracą na wartości
3. Biznes ponosi straty

Uwaga: recesja jest częścią cyklu gospodarczego.
Jeśli nie czytałeś tego artykułu, możesz sprawdzić powiązane pomysły.
Możesz polubić mój pomysł, aby pokazać swoją miłość!

Co to jest recesja?
- - > Dwa kolejne kwartały następujących po sobie spadków produktu krajowego brutto oznaczają recesję. Po recesji następuje faza szczytowa. Nawet jeśli recesja trwa tylko kilka miesięcy, gospodarka nie osiągnie szczytu po kilku latach, kiedy się skończy.

- - > Wpływ na podaż i popyt - Popyt na towary spadł z powodu wysokich cen. Podaż będzie rosła, az drugiej strony popyt zacznie spadać. Powoduje to „nadpodaż” i prowadzi do spadku cen.

- - > Recesja zwykle trwa krótko, ale może być bolesna. Każda recesja ma inną przyczynę, ale mają główną przyczynę przyczyny recesji.

--> Co to jest depresja? - Głęboka recesja, która utrzymuje się przez długi czas, ostatecznie prowadzi do depresji.
Podczas recesji stopa inflacji spada.

-- > Jak uniknąć recesji?
1. Polityka pieniężna
- Obniżyć stopy procentowe
- Luzowanie ilościowe
- pieniądze z helikoptera
2: Polityka fiskalna
- Obniżka podatków
- Wyższe wydatki rządowe
3: wyższy cel inflacyjny
4: Stabilność finansowa

Bezrobocie:
wiemy, że firmy rozwijają się zdrowo, ale jest takie powiedzenie: „co za dużo, może być do niczego”.

w szczycie,
Firma nie jest w stanie zarobić kolejnego krańcowego dolara.
Firmy podejmują większe ryzyko i zadłużają się, aby zresetować wzrost
W ryzykowne aktywa inwestują nie tylko firmy, ale także inwestorzy i dłużnicy.

Dlaczego następuje zwolnienie?
Po fazie szczytowej firmy nie są w stanie zarobić kolejnego krańcowego dolara. Teraz biznes przestał być opłacalny. CFirmy zaczynają redukować koszty, aby wejść w rentowny system. Na przykład - Praca
Teraz firmy pracują z mniejszą liczbą pracowników. Mniej pracowników musi pracować wydajniej. W przeciwnym razie mogą zostać zwolnieni przez firmę. Możesz sobie wyobrazić obciążenie pracą i presję.

Możesz argumentować, że powinni odejść z firmy! Naprawdę? Chłopaki, właśnie rozmawialiśmy o spadku wskaźnika zatrudnienia. Jak znaleźć pracę, gdy nie ma pracy? Teraz rozumiesz!

Załóżmy wpływ recesji na zwykłego człowieka:
Warunek 1: Może zostać zwolniony.
Warunek 2: Być może będzie zmuszony pracować dłużej. Spółka nie jest w stanie utrzymać pozytywnej perspektywy. Mniej pracowników wykonuje więcej pracy z powodu masowych zwolnień. Jego zarobki spadają, a on nie ma dochodów do dyspozycji.

W rezultacie wskaźniki konsumpcji są obniżone, co skutkuje niższymi stopami inflacji. Spowolnienie gospodarki jest spowodowane niższymi cenami, które zmniejszają zyski, co skutkuje większą redukcją zatrudnienia.

Cztery przyczyny recesji:
1. Wstrząsy gospodarcze
2. Utrata Konsumenta
3. Wysokie stopy procentowe
4. Nagły krach na giełdzie

1) Wstrząsy gospodarcze – kiedy kraj ma do czynienia z zewnętrznym lub gospodarczym szokiem. Na przykład COVID-19,

2) Zaufanie konsumentów - Negatywne postrzeganie gospodarki i firmy przez konsumentów, którzy nie mają zaufania do swojej siły nabywczej. Zamiast wydawać pieniądze, wybiorą oszczędzanie. Ponieważ nie ma wydatków, nie ma popytu na towary i usługi. Brak wydatków skutkuje brakiem popytu na towary i usługi.

3) Wysokie stopy procentowe - Wysokie stopy procentowe zmniejszą wydatki. Pożyczki są drogie, więc mało kto je bierze. Wpłynie to na wydatki konsumentów, sprzedaż samochodów i rynek mieszkaniowy. Nie może być dobrego popytu, jeśli nie ma pożyczek. Będzie spadek produkcji.

4) Nagły krach giełdowy - unikaj zaufania ludzi do giełdy. W rezultacie przypominają sobie swoje pieniądze, a emocje doprowadzają ich do szału. Można to również uznać za czynnik psychologiczny. W rezultacie ludzie nie będą wydawać pieniędzy, a PKB spadnie.

Wydatki konsumentów:
Podczas recesji konsumenci nie mają dodatkowego dochodu zwanego dochodem do dyspozycji.

Części wydatków konsumenckich
Dobra trwałego użytku – trwa dłużej niż rok
Towary nietrwałe - trwa krócej niż rok
Usługi - usługi księgowe, prawne, masaże itp

Internauta dóbr trwałego użytku w czasie recesji. Dobra nietrwałe są odporne na recesję, ponieważ recesja nie wpływa na ich codzienne podstawy.

Weźmy przykład dwóch akcji,
ABC Food kontra samochód ABC

Ale czy przestaniesz kupować żywność z powodu recesji? Czy ograniczysz spożycie pasty do zębów, chleba i mleka?

Odpowiedź brzmi nie".
Konsumenci kupują taką samą ilość żywności w dobrych lub złych czasach. Z drugiej strony konsumenci wymieniają lub rezygnują z zakupu samochodu tylko wtedy, gdy są nie tylko zatrudnieni, ale także optymistycznie nastawieni do bezpieczeństwa swojej pracy i przekonani, że mogą dostać awans lub dobrze płatną pracę u innego pracodawcy. A dochód do dyspozycji ludzi jest pochłaniany podczas recesji.

Wydatki konsumpcyjne mają kluczowe znaczenie dla wyparcia recesji.

sprzedaż samochodów:
Jak już mówiliśmy, niewiele osób kupuje samochody podczas recesji. Sprzedaż nowych samochodów liczy się jako wzrost gospodarczy. Być może słyszałeś o pożyczkach 0%. Firma ułatwia pożyczkę 0% na zwiększenie sprzedaży samochodów. Przeważnie ludzie naprawiają swoje samochody lub kupują stare samochody podczas recesji.

Możesz zauważyć ożywienie na rynku samochodów używanych i sprzedaży firm sprzedających części zamienne.

Sprzedaż domów/rynki mieszkaniowe:
mam teraz pytanie!
Co jest Twoim największym atutem? Większość z was powie, mój dom!

Sprzedaż nowych domów jest częścią wzrostu gospodarczego. Również cena domu wpływa na to, jak zamożni czują się konsumenci. Im wyższe ceny domów, tym bardziej czują się bogaci i odwrotnie. Kiedy ceny domów są wyższe, konsumenci czują się zamożni i są skłonni wydawać pieniądze. Ale kiedy ceny domów spadają, zmniejszają wydatki/konsumpcję.

Jeśli cena twoich największych aktywów spada, nie wydajesz, a gospodarka potrzebuje więcej czasu, aby się odbudować.

Wyższa stawka przestaje zwiększać cenę domu, ponieważ muszą płacić więcej EMI. bank centralny obniża stopy procentowe podczas recesji, a stopa na rynku mieszkaniowym rośnie, ponieważ pożyczka/EMI jest tania.

Stopy procentowe:
Ogólnie rzecz biorąc, stopy procentowe spadają podczas recesji. Banki centralne obniżają stopy procentowe, przez co kredyty stają się tanie.

Korzyści z niższych stóp procentowych -
-- Ożywienie na rynku mieszkaniowym.
-- Zwiększenie sprzedaży dóbr trwałego użytku
-- Zwiększenie inwestycji biznesowych
-- Obligacje i stopy procentowe mają odwrotną zależność. Pogorszenie koniunktury gospodarczej skłania inwestorów raczej do obligacji niż do akcji, które mogą dobrze sobie radzić w czasie recesji.
-- Podczas recesji stopy procentowe są niższe, a banki podnoszą kryteria uzyskiwania kredytów, aby ludzie mogli stawić czoła abstrakcjom pożyczając pieniądze.

Giełda Papierów Wartościowych:
Chcę wyjaśnić, że giełda to nie gospodarka. Cykl gospodarczy pozostaje w tyle za cyklem rynkowym i cyklem nastrojów. Przyprawia mnie o dreszcze jako analityka technicznego i smutek jako miłośnika ekonomii. Czasem jest z przodu, a czasem z tyłu. Recesja = rynek niedźwiedzia.

Branże odporne na recesję:
* Podstawowe produkty konsumpcyjne
* Głupie przyjemności
* Narzędzia
* Opieka zdrowotna
* Technologia informacyjna
* Edukacja

O tym napiszę w przyszłości, ale na razie wróćmy do analizy technicznej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.