Money_Dictators

Święty Graal inwestorów – cykl koniunkturalny/gospodarczy

Edukacja
Money_Dictators Zaktualizowano   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Cykl koniunkturalny opisuje, w jaki sposób gospodarka rozwija się i kurczy w czasie. Jest to ruch w górę iw dół produktu krajowego brutto wraz z jego długoterminową stopą wzrostu.

Cykl koniunkturalny składa się z 6 faz/etapów:
1. Ekspansja
2. Szczyt
3. Recesja
4. Depresja
5. Dół
6. Odzyskiwanie


1) Ekspansja

Dotknięte sektory: technologia, dyskrecja konsumentów

Ekspansja jest pierwszym etapem cyklu koniunkturalnego. Gospodarka porusza się powoli w górę i zaczyna się cykl.
Rząd wzmacnia gospodarkę:

  • Obniżenie podatków
  • Zwiększ wydatki.

- Gdy wzrost spowalnia, bank centralny obniża stopy procentowe, aby zachęcić przedsiębiorstwa do zaciągania pożyczek.

- Wraz z rozwojem gospodarki wskaźniki ekonomiczne prawdopodobnie pokażą pozytywne sygnały, takie jak zatrudnienie, dochód, płace, zyski, popyt i podaż.

- Wzrost zatrudnienia zwiększa zaufanie konsumentów, zwiększając aktywność na rynkach mieszkaniowych, a wzrost staje się dodatni. Wysoki poziom popytu i niedostateczna podaż prowadzą do wzrostu cen produkcji. Inwestorzy biorą pożyczkę o wysokich stopach procentowych, aby wypełnić presję popytową. Proces ten trwa do momentu, gdy gospodarka stanie się sprzyjająca ekspansji.

2) Szczyt:

Dotknięty sektor: finanse, energia, materiały

- Druga faza cyklu koniunkturalnego to szczyt, który pokazuje maksymalny wzrost gospodarki. Określenie punktu końcowego ekspansji jest zadaniem najbardziej złożonym, ponieważ może trwać kilka lat.

- Ta faza pokazuje spadek stopy bezrobocia. Rynek kontynuuje pozytywne nastawienie. Podczas ekspansji bank centralny szuka oznak narastania presji cenowej, a wzrost stóp może przyczynić się do tego szczytu. Na tym etapie bank centralny stara się również chronić gospodarkę przed inflacją.

- Ponieważ wskaźniki zatrudnienia, dochody, płace, zyski, popyt i podaż są już wysokie, nie ma dalszego wzrostu.

- Inwestor będzie produkował coraz więcej, aby wypełnić presję popytową. W ten sposób inwestycja i produkt staną się drogie. W tym momencie inwestor nie otrzyma zwrotu z powodu inflacji. Ceny są znacznie wyższe dla kupujących. Z tej sytuacji następuje recesja. Gospodarka odwraca się od tego etapu.

3) Recesja:
Sektor, którego dotyczy problem: usługi użyteczności publicznej, opieka zdrowotna, artykuły konsumpcyjne

- Dwa kolejne kwartały następujących po sobie spadków produktu krajowego brutto oznaczają recesję.

- Po recesji następuje faza szczytowa. W tej fazie wskaźniki ekonomiczne zaczynają topnieć. Popyt na towary spadł z powodu wysokich cen. Podaż będzie rosła, az drugiej strony popyt zacznie spadać. Powoduje to „nadpodaż” i prowadzi do spadku cen.

4) Depresja:
- W przypadku dłuższych okresów dekoniunktury gospodarka wchodzi w fazę depresji. Okres złego samopoczucia nazywany jest depresją. Depresja nie zdarza się często, ale kiedy już się pojawia, wydaje się, że nie ma bodźców politycznych, które mogłyby podnieść konsumentów i firmy z ich zapaści. Kiedy gospodarka spada i spada poniżej stałego wzrostu, ten etap nazywa się depresją.

- Konsumenci nie pożyczają ani nie wydają pieniędzy, ponieważ pesymistycznie patrzą na perspektywy gospodarcze. Gdy bank centralny obniża stopy procentowe, kredyty stają się tanie, ale firmy nie korzystają z kredytów, ponieważ nie widzą jasnego obrazu, kiedy popyt zacznie rosnąć. Będzie mniejszy popyt na kredyty. Firma kończy na zapasach i ogranicza produkcję, którą już wyprodukowała.

- Firmy zwalniają coraz więcej pracowników, rośnie bezrobocie i spada zaufanie.

5) Dół:
- Kiedy wzrost gospodarczy staje się ujemny, perspektywy wyglądają beznadziejnie. Dalszy spadek popytu i podaży towarów i usług doprowadzi do dalszego spadku cen.

- Pokazuje maksymalnie negatywną sytuację, gdy gospodarka osiągnęła najniższy punkt. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne będą gorsze. Były. Najwyższa stopa bezrobocia, brak popytu na towary i usługi (najniżej) itp. Po zakończeniu dobry czas zaczyna się od fazy ożywienia.

6) Odzyskiwanie:
Dotknięte sektory: Przemysł, materiały, nieruchomości

- W wyniku niskich cen gospodarka zaczyna odbijać się od ujemnego tempa wzrostu, a popyt i produkcja zaczynają rosnąć.

- Firmy przestają zwalniać pracowników i zaczynają szukać możliwości zaspokojenia obecnego poziomu popytu. W rezultacie są zmuszeni do zatrudniania. W miarę upływu miesięcy gospodarka jest w fazie ekspansji.

- Cykl koniunkturalny jest ważny, ponieważ inwestorzy starają się skoncentrować swoje inwestycje na tych, które mają dobrze prosperować w określonym momencie cyklu.

- Rząd i bank centralny również podejmują działania na rzecz stworzenia zdrowej gospodarki. Rząd zwiększy wydatki, a także podejmie kroki w celu zwiększenia produkcji.

Po fazach ożywienia gospodarka ponownie wchodzi w fazę ekspansji.

Bezpieczne niebo/Zapasy obronne — Utrzymuje lub przewiduje swoje wartości w czasie kryzysu, a następnie radzi sobie dobrze. W tych klasach aktywów możemy nawet spodziewać się dobrych zwrotów. Były. media, opieka zdrowotna, podstawowe artykuły konsumpcyjne itp. („BĘDZIEMY OMÓWIĆ WIĘCEJ W NASZYM NADCHODZĄCYM ARTYKULE ZE WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ ARTYKUŁU”)

Wybaczcie mi barierę komunikacyjną.

@Money_Dictators
Komentarz:
Proszę sprawdzić nowy pomysł na temat recesji w moim profilu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.