RickoPL

Uwaga na Korektę Pędzącą na BTC

RickoPL Zaktualizowano   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Po dużych spadkach i fazie dystrybucji, którą opisałem w poprzedniej analizie zatytułowanej "Faza Dystrybucji na BTC- czyli koniec Hossy", nadszedł czas konsolidacji i uspokojenia rynku. W chwili pisane niniejszej analizy widać również bardzo miłe zbudowanie się zielonej świecy czterogodzinnej. Niestety całość może to być tylko przystanek do dalszych spadków.

Odnosząc się jednak do tytułu niniejszej analizy, a mianowicie "Korekty Pędzącej", warto zwrócić uwagę na kilka faktów:

-- Przede wszystkim, że mieliśmy "Fazę Dystrybucji" i możemy znajdować się w dalszej fazie spadków po jej ukształtowaniu, choć długi knot na ostatniej świecy spadkowej z dnia 04 grudnia 2021 roku daje nadzieję, że obecnie możemy budować fazę akumulacji. Jeżeli jednak nie, to powinniśmy teraz tworzyć nowy trend spadkowy i dalsze spadki.

-- Drugim ważnym faktem jest, że nawet jak jesteśmy w fazie akumulacji, to powinniśmy jeszcze zaliczyć sprawdzenie podaży tzw. Spring, bo ostatni dołek nie wydaje mi się aby nim był.

-- Trzecim istotnym faktem jest, że na fali spadkowej zaznaczonej czarnym kolorem (od punktu A do B) zaliczyliśmy idealna korektę 1:1, co oznacza, że Bitcoin pomimo strachu reaguje na tego rodzaju mierzenia i formacje. Może to być jednocześnie sygnał do wzrostów.

-- Czwartym istotnym elementem jest to, że dołek opisany numerem 1 na fali AB znajduje się w okolicach początku całej korekty. Jest to bardzo ważne założenie do przyjęcia i identyfikacji, że możemy mieć do czynienia z korektą pędzącą. Ważne jest również aby odcinek AB był również falą trójfalową co jednoznacznie widać na wykresie.

-- Kolejnym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę, to mierzenie rozszerzenia fal na odcinku AB. Z mierzenia tego wynika, że zbliżamy się do do mierzenia FS100, które dodatkowo zbiega się z mierzeniem 61,8 Fibo odcinka AB oraz klastrem (zakresem) oporów zaznaczonych po widocznych wierzchołkach. To powoduje, że zbliżamy się do silnej strefy oporów i zapowiada to możliwe spadki. Możemy tu również zaliczyć idealną formacje "Trzech Indian".

-- Ostatnim ważnym elementem jest fakt, że znajdujemy się w trójkącie, który zbiega się z linią trendu spadkowego. To dodatkowo może pchać wykres w dół.

----------------------------------------------
Mając na uwadze wyżej zaprezentowane okoliczności, możemy właśnie zaliczyć korektę pędzącą, która zepchnie wykres jeszcze niżej. Oby jednak nie, bo to może spowodować dalsze gwałtowne spadki.

----------------------------------------------
Scenariuszem przeciwnym jest wybicie strefy spadkowej, która pozwoli na uspokojenie wykresu. Po jej wybiciu powinniśmy zaliczyć tzw. pułapkę dla byków ale to nam potwierdzi jednoznacznie, że jesteśmy w fazie akumulacji.
Obecnie trudno się wypowiedzieć co się wydarzy i choć korekta pędząca oraz ewentualna pułapka na byki spowoduje, że jeszcze zobaczymy niższe dołki, to wole być myśli, że to tylko element fazy akumulacji. Wskaźniki RSI i MACD dają nam sygnały, że mamy jeszcze miejsce do negacji formacji korekty pędzącej.

-----------------------------------------------
UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
Komentarz:
W analizie jako pozytywny element zapomniałem dodać informacji o decyzji FED, z której wynika, że stopy procentowe pozostaną niezmienione. Ta decyzja znacząca zmniejszyła strach na rynku finansowym.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.