RickoPL

Korekta Nieregularna na Bitcoinie, czy układ Kraba?

Short
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
W poprzedniej analizie zatytułowanej "Czy Krab na Bitcoinie dowiezie cenę do 51 000 USD?" (wbrew wielu) wskazałem, że Bitcoin pójdzie jeszcze w dół i że możemy tworzyć formację harmoniczną Kraba. Jak na razie realizuje się moja strategia, lecz można dostrzec pewne symptomy przemawiające za tym, że jednak już niebawem Bitcoin odbije w górę.

-----------------------------------
Dlaczego Krab?

Jak wskazałem w poprzedniej analizie, wszystkie mierzenia Fibo wskazują, że dołki i odbicia nie były przypadkowe. Tym samym możemy mieć do czynienia z tworzonym układem harmonicznym. W tym przypadku mierzenia wskazują, że może to być układ Kraba, którego idealne zakończenie wypada w okolicach 51000 USD. Po opublikowaniu analizy zaliczyliśmy układ chorągiewki, który z natury jest układem kontynuacji. W związku z tym zagrywałem, że wybijemy go dołem i tak też się stało. Dodatkowo korekta tego lokalnego trendu spadkowego była trójfalowa (ABC) i niemalże tożsama co do wysokości i czasu względem poprzedniej (na wykresie zaznaczone żółtymi prostokątami). Obecnie natomiast znajdujemy się w większym trójkącie, który może okazać się również sygnałem do kontynuacji spadków. Jego wybicie dołem pociągnie cenę w dół, aż do wsparcia zaznaczonego na wykresie zieloną przerywaną linią. Będzie to ważny punkt, o czym jeszcze wspomnę w dalszej treści analizy. Aby jednak zrealizowała się formacja Kraba, opór ten może zostać naruszony.

-----------------------------------------
A może jednak Korekta Nieregularna?

Analizując wykresy nie warto ślepo wierzyć w swoje pierwotne założenie. Dlatego też poszukuję również innych możliwości i alternatywnych scenariuszy.
Jednym z takich scenariuszy jest założenie, że możemy mieć do czynienia z tzw. Korektą Nieregularną.
W pierwszej kolejności jednak należy przyjąć, że cały obecny spadek jest tylko korektą w pięciofalowym ruchu w górę. Tym samym poziom wsparcia zaznaczony na wykresie zieloną przerywaną linią jest szczytem fali pierwszej i zgodnie z teorią fal Eliota nie powinien zostać naruszony. Dlatego obecna fala spadkowa (najprawdopodobniej jako fala 4) powinna zatrzymać się gdzieś powyżej i rozpocząć ruch w górę, tworząc ostatnią falę. Mierzenie korekty nieregularnej (na wykresie zaznaczone niebieskimi prostokątami) wskazuje, że znajdujemy się w końcowej fazie korekty i z tych okolic powinien rozpocząć się ruch na północ. Zasięg korekty nieregularnej w połączeniu z mierzeniem Fibo na wykresie zaznaczyłem pomarańczowym prostokątem. Wybicie tego poziomu górą i utrzymanie się powyżej, da sygnał do wzrostów.
Cały ruch korekty nieregularnej zaznaczyłem niebieską linią.

----------------------------------------
Co jednak wybrać?

Większość osób wskazuje obecne poziomy cenowe jako idealne do zakupu. Moim jednak zdaniem przy podejmowaniu decyzji warto przyjrzeć się również wolumenowi skumulowanemu. Wskaźnik ten jasno daje nam do zrozumienia, że silniejsze są spadki, a siła nabywcza za każdym razem jest mniejsza niż poprzedni ruch dołujący. Wskaźnik RSI na wykresie 4 godzinowym jest obojętny ale na innych interwałach często wskazuje dywergencje niedźwiedzią. Dodatkowo każdy dołek i wierzchołek (poza tzw. korektą w korekcie oznaczoną literami ABC) jest niższy od poprzedniego, co również potwierdza, że nadal znajdujemy się w tendencji spadkowej.
Można też przyjąć, że obecne ATH było 5 falą (oczywiście każdy może widzieć coś innego) i teraz możemy mieć do czynienia z korektą wyższego rzędu. Tym mniejsze znaczenie będą miały poprzednie wierzchołki i wyznaczone na ich szczytach punkty wsparcia. W teorii, tego rodzaju korekta powinna być złożona z trzech fal składających się z układu 3-3-5 lub 5-3-5 mniejszych fal. Oczywiście ostateczne ukształtowanie się wykresu da nam potwierdzenie, czy tego rodzaju układ został zrealizowany, ale wstępnie można dopatrzeć się, że zrealizowaliśmy dwie pierwsze fale składające się z 5 i 3 mniejszych fal. Tym samym teraz powinien nastąpić dalszy pięciofalowy ruch spadkowy, który zakończy nam całą korektę. Ruch ten często jest mniejszy niż ruch pierwszej fali spadkowej wyższego rzędu.
Biorąc pod uwagę fakt, że otoczenie nie wskazuje aby była siła na rozpoczęcie wzrostów, bardziej przychylny jestem względem mojej pierwotnej teorii i realizacji układu Kraba, a tym samym bliższy mi jest ruch w dół.
Niemniej jednak na rynku Spot dalej trzymam pozycje długie i zamknę je dopiero po ewentualnym spadku poniżej 50000 USD. W przypadku rynku Futures, nadal jestem na plusie z pozycjami Short, więc spróbuję rozegrać istniejącą sytuację na wybicie wsparcia dołem. W przypadku odwrócenia się sytuacji pozycje mam zabezpieczone na BE.
---------------------------------------------
Analizę oznaczam jako Short, choć jak wskazałem powyżej dopuszczam, że rozpoczniemy w końcu dalszy i upragniony ruch w górę. Pozycje długie będę jednak zajmował dopiero po ewentualnym wybiciu pomarańczowego prostokąta i jego przetestowaniu od góry.

-----------------------------------------------
UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.