MaxProfit24

Bitcoin H4 - DayTrading

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Ostatni ruch przybrał formę korekty (Formacje flagi) i nie przypomina typowego impulsu spadkowego po którym można jasno i precyzyjne określić przyszły kierunek ceny. W takim wypadku należ poczekać na wybici się górą z formacji aby dołączyć do potencjalnego impulsu wzrostowego. Jeśli dojdzie do takiego wybicia poziomami docelowymi będę okolice 9600 – 9800

***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***

***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.