ChristopherJohnson_AT

Bowim. Interwał: W1, D1

Short
BOWIM (GPW:BOW)  
GPW:BOW   BOWIM
Trend: Średnioterminowy horyzontalny (8 letni), krótkoterminowy wzrostowy (18 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 9.95 zł, 9.70 zł, 7.55 zł, 6.80 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 10.85 zł, 11.15 zł, 11.80 zł, 13 zł.

Dynamiczna fala wzrostowa z początku tego roku aktualnie jest korygowana. Zniżka zniosła ponad 30% 18 miesięcznej fali wzrostowej. Charakter układu niwelującego po kilku falowej sekwencji impulsowej przyjął formę korekty pędzącej ABC. W dniu 13 lipca został osiągnięty nowy szczyt, następujący po tym impuls spadowy utworzył falę A. Fala B (składająca się z trzech podfal) osiągnęła ekstremum cenowe powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu. W dalszej kolejności fala C nie zrealizowała wartości niższej, niż w fali A, został zachowany podstawowy schemat dla korekty pędzącej. Wybicie nowego szczytu z równoczesnym utrzymaniem minimum cenowego fali A. Takie zachowanie fali C, o relatywnie niewielkiej długość wynika z faktu, że trend główny jest na tyle silny, aby zniwelować presję korygującą, jaka pojawiła się w trakcie tworzenia ostatniej fali C.


Nie jest to schematyczna korekta pędząca 1:1, Overbalance nie został zachowany zarówno w czasie, jak i cenie. Spread fali C jest większy w cenie o 0,25 zł od fali A. Korekty płaskie (pędzące) najczęściej spotyka się na szybkich rynkach, na których występują silne trendy. Należy jednak dodać, że ten rodzaj korekty występuje najrzadziej, jeśli chodzi o całą grupę korekt płaskich. Powyższy układ korygujący teoretycznie możne oznaczać kontynuację trendu głównego, w końcu taki wydźwięk ma pojawienie się korekty pędzącej w ruchu wzrostowym. Jednak żeby lepiej zrozumieć sytuację wewnątrz korekty przeanalizujemy poszczególne bary, i rozkład wolumenu. W końcu to nie korekta kształtuje trend tylko kapitał płynący na rynek. Jak dobrze wiemy jedynym narzędziem odzwierciedlającym przepływ pieniądza na giełdę jest wolumen rzeczywisty. Odpowiednio interpretowany w doskonały sposób odzwierciedla zachowania popytu i podaży.

Analiza techniczna bar po barze: Bar nr 0, w nomenklaturze VSA zwany Buying Climax, jest to wczesny sygnał słabości mówiący o kulminacji sprzedaży i wejściu podaży, co potwierdza wysoki wolumen. Kolejna świeca nr 1 Upthrust, będący testem wcześniejszego interwału cenowego (długi cień z góry i zamknięcie w dolnej części świecy). Wymowa tej formacji barowo wolumenowej również jest pro spadkowa popyt, jaki pojawił się podczas osiągnięcia nowych przedziałów cenowych nie został utrzymany pomimo tego, że w początkowej fazie budowy świeca była up barem. Podaż, jaka została wlana w rynek zahamowała wzrosty i spowodowała spadek cen (długi górny cień). Świeca nr 2, to kolejny Upthrust i test popytu przy niskim wolumenie. Bar nr 3 jest jednoznacznym (chamskim) wejściem podaży. Cały wcześniejszy popyt, jaki pojawił się na up barach został zalany potężną podażą uwierzytelnioną przez ultra wysoki wolumen. Ponadto zamknięcie poniżej wcześniejszego up bara z 02 sierpnia o dużym spreadzie i ultra wysokim wolumenie daje jednoznaczny sygnał, to niedźwiedzie mają przewagę i brutalnie niwelują każdą presję popytową. Kolejną istotną rzeczą mówiącą o wyczerpaniu popytu i niechęci inwestorów do angażowania kapitału w aktualnych przedziałach cenowych, jest malejący wolumen (wolumen niedźwiedzi) pomiędzy szczytami wyznaczonymi przez bar nr 0 i 2. Jest to zdecydowane wyczerpanie popytu. Fala wzrostowa na malejącym wolumenie jest jednym z najsilniejszych sygnałów słabości VSA. Mówiąc kolokwialnie w pewnym momencie zabrakło paliwa do dalszych wzrostów, w tym przypadku tym paliwem jest wolumen. Wolumen to pieniądze, pieniądze to ludzie, a ludzie to emocje.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Pomimo pojawienia się korekty pędzącej, charakterystycznej dla rynków silnych, stabilnych i szybkich, sygnalizującej kontynuację trendu, to zachowałbym ostrożność. Niekorzystny rozkład wolumenu i silne sygnały dystrybucyjne potwierdzone ultra wysokim wolumenem świadczą o słabości byków i zdecydowanej kontroli rynku przez niedźwiedzie. Obecnie notowania ogranicza pasmo horyzontalne 9.95 - 9.70 zł, które jest wsparciem dla trwającego ruchy zwyżkującego. Przełamanie tej bariery będzie silnym sygnałem potwierdzającym wcześniejsze przypuszczenia. Kolejnym silnym wsparciem jest luka cenowa 7.55 - 6.80 zł. W tych okolicach szukałbym sygnałów popytowych i możliwości rozegrania pozycji długiej.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.