ChristopherJohnson_AT

Bos. Interwał: W1, D1.

Long
BOS (GPW:BOS)  
GPW:BOS   BOS
Trend: Długoterminowy spadkowy (13 letni) średnioterminowy horyzontalny (5 letni), krótkoterminowy wzrostowy (18 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 9.55 zł, 8.80 zł, 7.25 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 12.10 zł, 15.80 zł,20 zł.

Kliny należą do najczęściej występujących i najbardziej niezawodnych formacji technicznych. Ich istotną cechą jest to, że mogą występować zarówno jako formacje odwrócenia, jak i kontynuacji. To zależy od kierunku klina i od jego umiejscowienia. Klin przybiera formę zagęszczenia notowań między dwoma liniami trendowymi. Dolna linia jest wsparciem, natomiast górne ograniczenie jest oporem. Podczas kształtowania się formacji klina, wolumen zmniejsza się. Wybicie z formacji powoduje wzrost wolumenu.


W analizowanym przypadku mamy do czynienia z klinem zniżkującym w trendzie spadkowym. Ta istotna różnica sprawia, że w pełni ukształtowana formacja cenowa sygnalizuję odwrócenie długoterminowego trendu spadkowego. Klin budował się prawie 3,5 roku, 08 czerwca 2020 r. nastąpiło wybicie z formacji górą, a drugiego listopada 2020 r. udany retest zbieżnej linii podaży potwierdził formację i ukształtował falę pierwszą, która zniosła 78,6% impulsu wybijającego. Wyraźny spadek wolumenu i jednoznaczny wolumen byczy uwierzytelnił formację. Kolejna sekwencja falowa składająca się z fali 3, 4 i 5 wyrzuciła cenę powyżej 10 zł za akcję. Korekta fali czwartej nie była tak dynamiczna jak w przypadku przeceny z fali nr dwa, osiągnęła zniesienie 38,2%. Aktualny impuls wzrostowy jest ostatnią falą w konfiguracji impulsowej. Po tak dynamicznym wzroście i autoryzowaniu formacji klina zniżkującego powinna nastąpić korekta wyższego rzędu, znosząca część powyższej sekwencji falowej. Zważywszy też na to, że notowania znalazły się w zakresie oporu dwóch świec podażowych o podwyższonym wolumenie w interwale cenowym (10.85 - 12.10) zł korekta nie powinna być zaskoczeniem. Ponadto kształtująca się dywergencja pomiędzy ceną a oscylatorem MACD sugeruje redukcję przynajmniej części falowego układu cenowego. Przypominam, że dywergencje pomiędzy ceną a oscylatorem MACD są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi w analizie technicznej, niejednokrotnie wskazują na odwrócenie trendu. Warto obserwować ten układ dywergencyjny. Jeżeli zostanie potwierdzony sygnałami słabości i wolumenem będzie to impuls do zagrania pozycji krótkiej (przynajmniej na układ korekcyjny).

Wolumen: Jednoznaczny i wyraźny wolumen byczy, przyrastający w impulsach i korekcyjny w układach znoszących, taki układ wolumenu jest charakterystyczny dla rynków silnych, stabilnych i potwierdza angażowanie kapitału przez profesjonalną część uczestników rynku kapitałowego. W interwale D1 ultra wysoki wolumen w sekwencji falowej, a także przyrost wolumenu po wybiciu z formacji klina zniżkującego referuje odwrócenie długoterminowego trendu wzrostowego.

Podsumowanie i wnioski końcowe: W niższej skali czasowej (interwał D1) należy spodziewać się korekty. Po zachowaniu wolumenu można przypuszczać, że notowania powrócą do nowo kształtującego się trendu wzrostowego po zakończeniu układu znoszącego. Deprecjacja całego układu falowego nie powinna być zagrożeniem dla trendu i w dłuższej perspektywie uzasadniona jest rekomendacja strategii inwestycyjnej "Long". Z punktu widzenia kilkunastu dni zdecydowany "Short".


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.