RickoPL

Długoterminowa analiza wolumenowa na BTC

RickoPL Zaktualizowano   
BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Obecnie wszyscy spoglądają na BTC w ujęciu aktualnego odbicia i zastanawiają się co nas czeka. W tej analizie postanowiłem jednak spoglądnąć na rynek w ujęciu długoterminowym i podjąć rozważania w kontekście, czy osiągnęliśmy już dno oraz czy rozpoczniemy teraz rajd w górę.

Analizę przeprowadziłem na wykresie logarytmicznym z wykorzystaniem wskaźników, które w różny sposób swoje wyniki opierają o volumen, a w tym:
- Volume Flow Indicator
- Volume Accumulation Percentage Indicator
- Volume Flow Indicator LF- będący modyfikacją pierwszego wskaźnika
- Elastic Volume Weighted Moving Average
Ponadto użyłem wskaźnika RSI, który używany jest pewnie przez większość osób.
We wskaźnikach dokonałem delikatnych modyfikacji aby lepiej je dostosować do wykresu.

Powtarzalność:

Analizując wykres zauważyłem pewnego rodzaju powtarzalność w zachowaniu się ceny. Po dynamicznych wzrostach widać, że cena wykonywała głęboką korektę (czerwone zaznaczenie). Następnie dochodziło do konsolidacji i rozpoczęcia wzrostów (niebieskie zaznaczenie). Kolejną fazą była faza wzrostów właściwych z co najmniej jedną głębszą korektą (zielone zaznaczenie), aż ostatecznie dochodziło do dynamicznego wykończenia, gdzie osiągaliśmy poszczególne ATH (żółte zaznaczenie). Co ważne w fazie „żółtej” również dochodziło do głębokiej korekty. Po osiągnieciu najwyższego punktu sytuacja się powtarzała.

Dywergencje:

Zauważyć można, że zarówno faza w której osiągaliśmy ATH jak i faza spadków kończyła się dywergencjami, które mogliśmy obserwować na poszczególnych wskaźnikach.
Dla czytelności analizy nie będę wstawiał wszystkich dywergencji ale wskaże, że taką dywergencje obserwowaliśmy w chwili gdy osiągnęliśmy obecne historyczne ATH.

Obecna sytuacja:

Osiągając ATH oraz zaliczając dywergencje (w mojej opinii) przeszliśmy z fazy „żółtej”, będącej fazą ostatnich dynamicznych wzrostów, do fazy „czerwonej”, będącej fazą korekcyjną (w ujęciu długoterminowym). Jednocześnie w mojej opinii będzie to całkowicie inna faza niż ta, którą dotychczas obserwowaliśmy. Wcześniejsze fazy spadkowe nigdy nie doszły do okolic dna „żółtych” faz, natomiast obecne spadki już się zbliżyły do tych minimów. Jest to informacja dosyć niepokojąca, gdyż biorąc pod uwagę, że faza „czerwona” powinna jeszcze trwać gdzieś do jesieni 2022 roku, to nie napawa mnie to optymizmem. Dlatego też okolice poprzedniego ATH z grudnia 2017 roku mogą zostać osiągnięte. Z drugiej jednak strony, tak szybkie osiągnięcie obecnych poziomów spadków może również świadczyć o przyspieszeniu i skróceniu fazy „czerwonej”.

Wskaźniki:

Przechodząc do wskaźników wolumenowych warto zwrócić uwagę na wskaźnik „Elastic Volume Weighted Moving Average ”, który obecne jest nad ceną i w przeszłości w fazie „czerwonej”, kilkakrotnie stanowi silny opór.

Bliźniacze wskaźniki „Volume Flow Indicator ” (ze zmodyfikowanymi ustawieniami) oraz „Volume Flow Indicator LF” również pokazują, że jeszcze nie jest to pora na zakończenie fazy korekcyjnej. Oba wskaźniki pokazują, że dopiero przebiliśmy punkt „zero”, a historycznie dochodziliśmy do okolic -20, a nawet -30 i dopiero wtedy rozpoczynaliśmy przejście do kolejnej fazy.

Kolejny wskaźnik „Volume Accumulation Percentage Indicator ” (zmodyfikowany) wskazuje, że obecnie znajdujemy się poniżej „zera” a dopiero jego przebicie i pojawienie się zielonego koloru (słupków w oryginalnych ustawieniach) pozwalało na potwierdzenia przejścia z fazy „czerwonej” do fazy „niebieskiej”. Dodatkowo wskaźnik RSI również nie wskazał nam jeszcze poziomów wyprzedania.

Powyższe potwierdza również analiza wskaźników w ujęciu 1T, gdzie również możemy zauważyć opadające wskazania

Podsumowanie:
Przedstawiona analiza oparta na wskaźnikach wolumenowych wskazuje, że obecnie znajdujemy się w fazie spadków i jeszcze nie czas do rozpoczęcia wzrostów. Pamiętaj jednak, że jest to analiza długoterminowa i jak wskazuje ujęcie historyczne to jeszcze czekają nas olbrzymie wzrosty.
Komentarz:
-----------------------------------------------
UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.