RickoPL

BTC w ujęciu makro

BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
Po opublikowaniu ostatniej analizy zatytułowanej "Bitcoin po 50000 USD?" - wzrostowa, otrzymałem wiadomość, w której zarzucono mi brak konsekwencji między poszczególnymi analizami. Dokładniej chodziło o analizy zatytułowane:
- Długoterminowa analiza czasowa BTC; - spadkowa
- Długoterminowa analiza wolumenowa na BTC; -spadkowa
- Czy BTC powtórzy zachowania historyczne ?; - wzrostowa

Powyższe natchnęło mnie na opublikowanie kolejnej analizy, w której wyjaśnię rzekome rozbieżności.

Spadki na BTC

Pomimo opublikowania analizy "Bitcoin po 50000 USD?", która zakłada ruch w górę w okolice około 50000 USD, moje podejście do obecnej sytuacji rynkowej nie uległo zmianie. W ujęciu długoterminowym jest to nieistotny fakt, który po czasie praktycznie będzie niezauważalny. Nadal natomiast aktualny jest scenariusz spadkowy opisany szczegółowo w poniższych dwóch analizach:
W analizach tych wskazałem, że w ujęciu cykli jakie można zaobserwować na wykresie BTC, aktualnie znajdujemy się w w fazie spadków, które w moim odczuciu będą trwać przez niemalże cały 2022 rok, a ich zakończenia spodziewam się dopiero gdzieś na jesieni. Zakres spadków jaki możemy zobaczyć to nawet okolice 10000 USD ale na chwile obecną trudno to jednoznacznie wykazać. Jest to spójne również z obecnie prezentowanym wykresem z krzywymi na wykresie logarytmicznym.
Jak pokazuje krzywa ustawiona po trzech ostatnich wierzchołkach właśnie dobiliśmy w okolice górnej bandy, co z kolei historycznie zawsze kończyło się zejściem do dolnej krzywej, choć niekoniecznie w samym dołku. Dolna krzywa z kolei współgra z zasięgiem dwóch ostatnich korekt, które w normalnym ujęciu nazywamy bessą. Tak głębokie zejście i naruszenie ostatniego wierzchołka na poziomie około 20000 USD naruszyłoby strukturę fal. Dlatego należy brać pod uwagę, że skończenie spadków nastąpi ponad tym poziomem, gdzie zacznie konsolidować dobijając przed następnym halvingiem do dolnej krzywej.
Fazę spadków zdaje się potwierdzać również wskaźnik wolumenowy CVD, na którym zmieniliśmy kolor na czerwony i widoczne jest załamanie linii wolumenu.

Wzrosty na BTC

W analizie "Czy BTC powtórzy zachowania historyczne ?" wskazałem pewne założenie i zakres wzrostów jakie przewiduję na BTC.
Zakres wzrostów jest jak najbardziej możliwy i potwierdzony zakresem górnej krzywej
W przypadku jednak dalszych spadków możliwe, że dojdzie do głębszego (niż dotychczas) naruszenia poziomu 127,20 Fibo.

Podsumowanie

Jak wskazałem powyżej nadal możliwe są wzrosty, choć obecnie dalej podtrzymuję zdanie, że jesteśmy w bessie i zobaczymy dalsze spadki. Tak przynajmniej pokazują historyczne cykle i zachowanie się ceny Bitcoina. Tym samym żaden ze scenariuszy w ujęciu długoterminowym nie jest zanegowany.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.