Comparic

Benefit System skupuje akcje po 1100 zł. Wykres w górę 8%

GPW:BFT   BENEFIT

Spółka Benefit Systems poinformowała 11 września, że skupi z rynku do 46 363 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego, po proponowanej cenie wynoszącej 1100 zł za jedną akcję. Na środowym otwarciu sesji wywołało to powstanie wyraźnej luki wzrostowej.
„Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 46.363 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBNFTS00018, co stanowi nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”)” – poinformowała spółka w komunikacie.
We wtorek notowania Benefit Systems zamykały się na poziomie 910 zł za jedną akcję, natomiast w środę testowały pułap 980 zł, co oznacza wzrost o niemal 8%. Nie zmienia to jednak faktu, że akcję cenową nadal blokują minima z marca 2018 roku na wysokości 990,00 w połączeniu z 23,6% zniesienia trendu spadkowego. Wybicie tej strefy jest niezbędne do ponownego testu okrągłego pułapu 1000 zł i powrotu w okolice średniej 200 EMA (1030 zł).

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.