KoziKson

APS Energia - okazja czy upadek?

KoziKson Zaktualizowano   
GPW_DLY:APE   APSENERGY
Wygląda na to, że APS Energia stoi obecnie w obliczu kilku wyzwań:

  1. Wyniki finansowe: Firma zanotowała spadek zysków, z ujemną marżą netto oraz znaczącą stratą na akcję w ostatnich latach. Bilans wygląda średnio, a wskaźniki cen do zysku oraz cen do sprzedaży sugerują możliwą nadwartość.

  2. Wzrost przychodów i zysków: Zyski spadły o 27% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy przychody rosły w tempie 3,9% rocznie. To sygnalizuje podstawowy problem z działalnością i rentownością firmy.

  3. Wyniki na rynku: Akcje APS Energia SA osiągnęły słabsze wyniki w porównaniu z polskim sektorem elektrotechnicznym oraz rynkiem ogólnym w ciągu ostatniego roku. To może świadczyć o sceptycyzmie lub niezadowoleniu inwestorów z perspektyw firmy.

  4. Zmienność: Cena akcji była zmienna w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co sugeruje niepewność lub niestabilność w postrzeganiu firmy na rynku.

  5. Zarządzanie i Własność: Chociaż CEO, Piotr Szewczyk, posiada znaczący udział w firmie, istnieją pewne obawy co do jego zdolności zarządzania, zwłaszcza w kontekście niedawnych spadków wyników finansowych. Pomimo posiadania znaczącego udziału w firmie, które mogłoby sugerować zaangażowanie i zainteresowanie sukcesem przedsiębiorstwa, inwestorzy obawiają się, że decyzje podejmowane przez zarząd nie są skuteczne w poprawianiu sytuacji firmy. Spadek wyników finansowych wskazuje na możliwe problemy zarządcze lub nieodpowiednie strategie, które mogą być prowadzone przez obecnego zarządzającego. To może wywoływać niepewność wśród inwestorów co do przyszłości firmy i jej zdolności do osiągania rentowności. Dlatego też istnieje potrzeba ostrożnego monitorowania działań zarządu oraz ewentualnych zmian, które mogłyby być wprowadzone w celu poprawy sytuacji finansowej i wzrostu wartości firmy dla udziałowców.

    Podsumowując, APS Energia SA zmaga się z istotnymi wyzwaniami finansowymi i operacyjnymi, co widać w spadku zysków, obawach o nadwartość oraz słabym wyniku na rynku. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć perspektywy i ryzyko przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

ANALIZA TECHNICZNA:

Według analizy technicznej w długim terminie APE od 2020 roku porusza się w kanale o trendzie wzrostowym i po raz 4 znalazła się w miejscu, gdzie jest po prostu "TANIO". Poprzednie rajdy z tej strefy skutkowały wzrostami do okolic 5 zł za akcję.

Między ceną 2-3 zł za akcję spodziewam się wzmożonego wolumenu zakupowego. W tym momencie warto pamiętać, że korekta, która spowodowała ostatnie spadki, wciąż trwa, przynajmniej dopóki nie osiągnie szczytów powyżej 4 zł za akcję, z tym że przy obecnej cenie byłyby to 50% wzrosty - więc na pewno zysk, który nawet gdyby okazał się zwykłą korektą, jestem gotów podjąć.

Mój plan działania? Bliska obserwacja obecnych ruchów rynkowych na tym walorze. Ustawiając alarmy, będę się przyglądał, czy inwestorzy zaczynają kumulować udziały, czy raczej zobaczymy wartość akcji na wysokości 1 zł.
Komentarz:
Na ten moment skupiam się na tym co robi wykres wewnątrz mojego niebieskiego prostokątu i obserwuję jak zamykają się świece.

Da mi to lepszy obraz na to czy faktycznie dostaniemy jakieś wyhamowanie, czy raczej kontynuację spadków.


Dołącz do naszej społeczności i oglądaj codzienne analizy rynków o godzinie 10:00 oraz otrzymuj dziesiątki podobnych analiz na:

discord.gg/4y8VYDTA5c

www: gambittradera.com
YTuba: www.youtube.com/@gambittradera
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.