Alba_

Szybka technika

GPW:ACP   ASSECOPOL
Spółka wyłamuje się z długotrwałej konsolidacji, wkraczając zarazem w region kanału trendu wzrostowego.
Dalsze skierowanie walorów na północ otworzy drogę do 73,50 i tym samym utwierdzi trend. Spadek poniżej
69,25 spowoduje ponowne pojawienie się scenariusza konsolidacyjnego i tym samym powrót w rejon mocnego wsparcia
na 65,50 zł. Gracze krótkoterminowi powinni także zwrócić uwagę na zachowanie średnich 4, 9 i 18.

Komentarze