TAITUNG COMMUNICATION CO

8011 TWSE
8011
TAITUNG COMMUNICATION CO TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

8011 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa TAITUNG COMMUNICATION CO

Aktywa ogółem spółki 8011 za Q2 21 wynoszą 6.92B, czyli 3.33% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 8.60% w Q2 21 do 3.18B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję