Koreańskie Obligacje Rządowe 10LKoreańskie Obligacje Rządowe 10LKoreańskie Obligacje Rządowe 10L

Koreańskie Obligacje Rządowe 10L

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
4.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Podsumowanie tego, co sugerują wskaźniki.
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Powiązane symbole

KR10
Koreańskie Obligacje Rządowe 10L
KR10
KR02
South Korea 2Y
KR02
KR02Y
South Korea 2Y yield
KR02Y