Japońskie Obligacje Rządowe 10l

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Podsumowanie tego, co sugerują wskaźniki.
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.
Interactive Brokers
Akcje, Forex, Kontrakty terminowe, Obligacje
4.4Bardzo dobry

Powiązane symbole

JP10
Japońskie Obligacje Rządowe 10-letnie
JP10
JP02
Japan 2Y
JP02
JP02Y
Japan 2Y yield
JP02Y