Indonesia 3Y yieldIndonesia 3Y yieldIndonesia 3Y yield

Indonesia 3Y yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
7.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Powiązane symbole

ID10
Indonezyjskie obligacje rządowe 10L
ID10
ID10Y
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Indonezja
ID10Y
ID03
Indonezyjskie obligacje rządowe 3L
ID03

Często zadawane pytania

ID03Y ma cenę 100.38 IDR. Zobacz więcej dynamiki cen na wykresu.
Obecna stopa zwrotu wynosi 6.853% — oznacza to wzrost o 2.02% w ciągu ostatniego tygodnia.
Obecna rentowność ID03Y wynosi 6.853%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 12.240%, co oznacza zmianę o −44.01%. W ciągu tygodnia zysk z ID03Y wzrósł o 2.02%, wyniki miesiąca wykazały spadek o 2.60%, a zysk ID03Y wzrósł w ciągu roku o 12.70%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności ID03Y to 15 maj 2027.
Możesz kupić ID03Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uważnie śledź dynamikę cen i wiadomości rynkowe.