Germany 3M yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Rentowność Obligacji Skarbowych Niemiec — wykres krzywej

Na poniższym wykresie zobaczysz krzywą rentowności niemieckich obligacji skarbowych. Pokazuje, jak stopy procentowe obligacji różnią się w zależności od terminu zapadalności obligacji.