THESIS GOLD INC

TAU TSXV
TAU
THESIS GOLD INC TSXV
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TAU financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa THESIS GOLD INC

Aktywa ogółem spółki TAU za Q2 21 wynoszą 30.05M, czyli 147.95% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 447.19% w Q2 21 do 1.13M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję