MUSASHINO BANK

8336 TSE
8336
MUSASHINO BANK TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

8336 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa MUSASHINO BANK

Aktywa ogółem spółki 8336 za Q2 21 wynoszą 5.43T, czyli 0.20% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.14% w Q2 21 do 5.17T.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję