VALQUA LTD

7995 TSE
7995
VALQUA LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

7995 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa VALQUA LTD

Aktywa ogółem spółki 7995 za Q1 21 wynoszą 55.07B, czyli 4.23% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 12.38% w Q1 21 do 17.49B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję