TAYCA CORP
4027 TSE

4027
TAYCA CORP TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa TAYCA CORP

Aktywa ogółem spółki 4027 za Q1 21 wynoszą 70.35B, czyli 1.69% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.67% w Q1 21 do 19.64B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję