SEACH MEDICAL

SEMG TASE
SEMG
SEACH MEDICAL TASE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe SEMG

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla SEACH MEDICAL

SEMG bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q4 21 wynosi -2.27M ILS. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych SEMG wyniósł -10.04M ILS, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł -8.14M ILS.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne