SEACH MEDICAL

SEMG TASE
SEMG
SEACH MEDICAL TASE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe SEMG

Aktualna sytuacja finansowa SEACH MEDICAL

Łączne aktywa SEMG dla Q4 21 to 128.43M ILS, 23.56% więcej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 91.07% w Q4 21 do 32.85M ILS.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję