SICHUAN DAWN PRECI
300780 SZSE

300780
SICHUAN DAWN PRECI SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa SICHUAN DAWN PRECI

Aktywa ogółem spółki 300780 za Q2 21 wynoszą 1.62B, czyli 6.57% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.47% w Q2 21 do 453.82M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję