IMPULSE (QINGDAO)

002899 SZSE
002899
IMPULSE (QINGDAO) SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002899 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa IMPULSE (QINGDAO)

Aktywa ogółem spółki 002899 za Q2 21 wynoszą 1.59B, czyli 14.62% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 66.34% w Q2 21 do 485.17M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję