YORHE FLUID INTELL

002795 SZSE
002795
YORHE FLUID INTELL SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002795 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa YORHE FLUID INTELL

Aktywa ogółem spółki 002795 za Q3 21 wynoszą 1.34B, czyli 0.27% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.24% w Q3 21 do 620.06M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję