HARBIN BOSHI AUTOM
002698 SZSE

002698
HARBIN BOSHI AUTOM SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa HARBIN BOSHI AUTOM

Aktywa ogółem spółki 002698 za Q2 21 wynoszą 4.58B, czyli 0.97% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.53% w Q2 21 do 1.75B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję