DEHUA TB NEW DECOR

002043 SZSE
002043
DEHUA TB NEW DECOR SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

002043 financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla DEHUA TB NEW DECOR

Wolne przepływy pieniężne spółki 002043 za Q2 21 wynoszą 459.79M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki 002043 wyniosły 751.22M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 854.72M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne