JIANGXI WANNIANQIN

000789 SZSE
000789
JIANGXI WANNIANQIN SZSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

000789 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa JIANGXI WANNIANQIN

Aktywa ogółem spółki 000789 za Q2 21 wynoszą 15.91B, czyli 2.72% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.05% w Q2 21 do 5.6B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję