LUTIAN MACHINERY CO LTD

605259 SSE
605259
LUTIAN MACHINERY CO LTD SSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

605259 financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe LUTIAN MACHINERY CO LTD, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki 605259 za ostatni kwartał wynosi 415.02M i jest o 12.30% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q2 21 wynosi 43.05M.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Koszt własny sprzedaży
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję
Rozwodnione EPS
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem