TOTM TECH

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy 42F

Aktualna sytuacja finansowa TOTM TECH

Łączne aktywa 42F dla H1 22 to 93.92M SGD, 24.01% więcej niż poprzednie H2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 154.61% w H1 22 do 18.77M SGD.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: SGD
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję