TOTM TECH

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 42F

Przegląd podziału przychodów na TOTM TECH

Największy udział w przychodach miał kraj: Singapore — w zeszłym roku przyniósł TOTM TECH 14.34M SGD, a rok wcześniej — 4.92M SGD.

Według źródła
Według kraju