NYKODE THERAPEUTICS ASA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne NYKD

Przegląd podziału przychodów na NYKODE THERAPEUTICS ASA

Przychody NYKODE THERAPEUTICS ASA za ostatni rok wyniosły 88.28M NOK, z czego większość – 68.96M NOK – pochodziła z najbardziej rentownego obecnie źródła, Novel Vaccines and Immunotherapies, rok wcześniej przynosząc 292.03M NOK. Największy udział w przychodach miał kraj: United States — w zeszłym roku przyniósł NYKODE THERAPEUTICS ASA 68.96M NOK, a rok wcześniej — 292.03M NOK.

Według źródła
Według kraju