KLAVENESS COMB CAR
KCC EURONEXT OSLO

KCC
KLAVENESS COMB CAR EURONEXT OSLO
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa KLAVENESS COMB CAR

Aktywa ogółem spółki KCC za Q2 21 wynoszą 5.32B, czyli 13.11% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 25.97% w Q2 21 do 3.59B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję