VESTAS WIND SYSTEMS A/S
VWS OMXCOP

VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S OMXCOP
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

VWS financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla VESTAS WIND SYSTEMS A/S

Wolne przepływy pieniężne spółki VWS za Q2 21 wynoszą 1.82B. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki VWS wyniosły 2.71B, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 5.54B.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne