FLSMIDTH & CO. A/SFLSMIDTH & CO. A/SFLSMIDTH & CO. A/S

FLSMIDTH & CO. A/S

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne FLS

FLSMIDTH & CO. A/S przegląd dywidend

Dywidendy FLS są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 4.00 DKK. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 0.85%.