COLONIAL MOTOR CO NPVCOLONIAL MOTOR CO NPVCOLONIAL MOTOR CO NPV

COLONIAL MOTOR CO NPV

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CMO

COLONIAL MOTOR CO NPV przegląd dywidend

Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.18 NZD. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 8.18%.