CDL INVESTMENTS NPVCDL INVESTMENTS NPVCDL INVESTMENTS NPV

CDL INVESTMENTS NPV

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CDI

CDL INVESTMENTS NPV przegląd dywidend

Oczekuje się, że następna dywidenda na akcję wyniesie 0.04 NZD, kup przed Maj 2, aby otrzymać wypłatę. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 5.21%.